Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM), (2011, İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Dernek çalıştığı coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek, toplum içinde mimarlık bilincinin arttırılmasını sağlamak istemektedir.
Ek İletişim Adresleri:
Caferağa Mah. Muvakkithane Cad. Paçacı Han No: 24/8 Kadıköy / İstanbul
http://blog.herkesicinmimarlik.org
https://vimeo.com/herkesicinmimarlik
youtube: Herkes İçin Haber Ajansı https://www.youtube.com/channel/UC_uIp6Hlbieier-42bjqGyA
https://www.instagram.com/herkesicinmimarlik