Kitap, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen Dayanışma Mimarlığı Sergisi’nde yer alan yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını biraraya getiriyor. Bazılarının birkaç yıl, bazılarının ise on yıla varan geçmişleri olan bu yedi grubun her biri, kendilerinden olağan koşulda herhangi bir müşteri, işveren ya da yatırımcı tarafından istenmemiş, tersine kendi görüşlerince oluşturdukları ya da görerek destekledikleri bazı toplumsal ihtiyaçları, kendilerine mesleki anlamda ve gönüllü olarak iş edinmiş olan gruplar.

Grupların her birinin mimarlık pratiği ve mimarlığın kent mücadeleleri yanındaki konumları açısından kendine özgü tavırları var. Ancak tüm gruplar bu tavırları ile mimarlık ortamındaki hakim söylemin dışında, hakim söyleme alternatif konumlar üretiyorlar. Medyatikleşmiş bireysellikler yerine kolektif mimarlık üretimi, metalaştırılarak kutsanmış tasarım söylemi yerine farklı katılım olanaklarının araştırılması, emlak piyasası denklemlerinin kabulu üzerinden kurulmuş bir düşünsel altyapı yerine farklı hak sahipliklerinin araştırılması ve kent hakları mücadelelerine katılım tüm grupların paylaştıkları yöntemler.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ